Alvemar Konsult AB

Alvemar Konsult

Alvemar Konsult jobbar med lantbrukare som vill utveckla och effektiversera sina företag. Alvemar Konsult drivs av Hans Alvemar, agronom med kontor på Green Tech Park i Skara. Verksamheten innefattar rådgivning mot lantbruksföretag samt deltagande i forskningsprojekt. Med grund i kopplingen mellan växtodling och ekonomi fokuserar Hans på hur ny teknik för ökad precision i jordbruket kan effektivisera växtodlingen för att maximera lantbrukarens lönsamhet.

DSC_0203

Controlled Traffic Farming

Controlled traffic farming, CTF eller odlingssystem med fasta körspår är ett brukningssystem med syfte att minska markpackning och körskador. CTF bidrar enligt flera lantbrukare till mer effektiv odling och högre skördar.

Jag har publicerat två rapporter där den ekonomiska potentialen av odlingssystemet utvärderas för vall- respektive spannmålsodling.

– Hans Alvemar

Controlled traffic for grass silage production
An economic evaluation for dairy farmers


CTF ur ett ekonomiskt perspektiv
En analys för storskaliga växtodlingsföretagarable_CTF_Alvemar

Rådgivningstjänster

Alvemar Konsult erbjuder rådgivning med fokus på sambanden mellan växtodling och ekonomi med precisionsodlingsteknik som verktygslåda.

Alvemarkonsult triangel

 

 

Controlled traffic farming – utvärdering av möjligheterna att använda fasta körspår på din gård

– Beräkning av trafikerad fältyta från befintligt maskinsystem samt förslag till förändringar.

– Optimering av körspår i fält med hjälp av satellitbilder.

– Plan för maskininvesteringar och beräkning av maskinkostnader i samband med övergång till fasta körspår.

DSC_0384

DSC_0493

Precisionsodling – potential, tillämpning och utvärdering av ny teknik

– Utvärdering av teknik och lönsamhetspotential med utgångspunkt i gårdens förhållanden.

– Investeringsrådgivning för precisionsodlingsteknik, t.ex. GPS och autostyrning, gödningsspridare och N-sensor.

– Rådgivning inom växtodlingsprogram och användning av styrfiler.

Kontakt

Hans Alvemar

Alvemar Konsult AB