Alvemar Konsult

Alvemar Konsult jobbar med lantbrukare som vill utveckla och effektiversera sina företag. Alvemar Konsult drivs av Hans Alvemar, agronom med kontor på Green Tech Park i Skara. Verksamheten innefattar rådgivning mot lantbruksföretag samt deltagande i forskningsprojekt. Med grund i kopplingen mellan växtodling och ekonomi fokuserar Hans på hur ny teknik för ökad precision i jordbruket kan effektivisera växtodlingen för att maximera lantbrukarens lönsamhet.

DSC_0203