Rådgivningstjänster

Alvemar Konsult erbjuder rådgivning med fokus på sambanden mellan växtodling och ekonomi med precisionsodlingsteknik som verktygslåda.

Alvemarkonsult triangel

 

 

Controlled traffic farming – utvärdering av möjligheterna att använda fasta körspår på din gård

– Beräkning av trafikerad fältyta från befintligt maskinsystem samt förslag till förändringar.

– Optimering av körspår i fält med hjälp av satellitbilder.

– Plan för maskininvesteringar och beräkning av maskinkostnader i samband med övergång till fasta körspår.

DSC_0384

DSC_0493

Precisionsodling – potential, tillämpning och utvärdering av ny teknik

– Utvärdering av teknik och lönsamhetspotential med utgångspunkt i gårdens förhållanden.

– Investeringsrådgivning för precisionsodlingsteknik, t.ex. GPS och autostyrning, gödningsspridare och N-sensor.

– Rådgivning inom växtodlingsprogram och användning av styrfiler.